ONDERHOUD VAN NOODDOUCHES

onderhoud nooddouches

Waarom onderhoud uitvoeren op nooddouches?

Het is belangrijk om jaarlijks onderhoud uit te voeren op nooddouches. De EN15154 en AnsiZ 358.1 normering schrijft een wekelijkse controle en jaarlijks onderhoud van nooddouches en oogdouches voor. Een goed uitgevoerd onderhoud verhoogt de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van uw nooddouches, wat essentieel is voor de gebruiker. Het onderhoud wordt voor goede gang van zaken en uit veiligheidsoverwegingen steeds uitgevoerd door 2 VCA gecertificeerde monteurs.  

 

Wat houdt het onderhoud in?

  • Visuele inspectie van de nooddouche
  • Debietcontrole nooddouche en oogdouche
  • Temperatuurcontrole van het gebruikswater
  • Controle van de werking van de afsluiters, elektronische componenten
  • Ontkalken en desinfecteren van het waterreservoir bij tankdouches
  • Reinigen van de nooddouche
  • Opmaken van een gedetailleerd testrapport
  • Aanbrengen controlesticker

Contacteer ons voor meer informatie.