ONDERHOUD VAN NOODDOUCHES

onderhoud

Waarom onderhoud uitvoeren op nooddouches?

Het is belangrijk om jaarlijks onderhoud uit te voeren op oog- en nooddouches. Een goed uitgevoerd onderhoud verhoogt de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van uw oog- en nooddouches, wat essentieel is voor de gebruiker. Het onderhoud op nooddouches wordt voor de goede gang van zaken en uit veiligheidsoverwegingen steeds uitgevoerd door minimaal 2 monteurs.

Per nooddouche wordt een gedetailleerd onderhoudsrapport opgemaakt. 

Wat houdt het onderhoud in?

  • Visuele inspectie van de nooddouche
  • Debietcontrole nooddouche en oogdouche
  • Temperatuurcontrole van het gebruikswater
  • Controle van de werking van de afsluiters, elektronische componenten
  • Ontkalken en desinfecteren van het waterreservoir bij tankdouches
  • Reinigen van de nooddouche
  • Opmaken van een gedetailleerd testrapport
  • Aanbrengen controlesticker

Contacteer ons voor meer informatie.